O projekcie iCare

iCare to platforma telemedyczna i aplikacja stworzona do zarządzania zdrowiem populacji senioralnej w stadium pre-paliatywnym, paliatywnym i terminalnym,  zapewniająca koordynację opieki, interoperacyjność, analizy, wyniki i predykcję ryzyka. Opiekunowie jak i personel medyczny, zaangażowani w opiekę nad osobą chorą, mogą w wygodny, intuicyjny sposób kontynuować współdzielony plan opieki, przesyłać informacje i zalecenia, śledzić pomiary z urządzeń telemedycznych oraz podejmować wspólnie decyzję na podstawie zebranych informacji i wyników badań.

Dzięki natychmiastowemu dostępowi do bieżących informacji o stanie zdrowia chorego, aplikacja iCare generuje kompleksowy widok dokumentacji medycznej danej osoby. Zapewnia to szerszy wgląd i widoczność wszystkich  działań zachodzących w całym procesie opieki koordynowanej co gwarantuje poczucie bezpieczeństwa pacjenta i optymalizuje czas pracy opiekunów i personelu medycznego.
ICare pomaga uporządkować dokumentację medyczną, zebrać kompletny wywiad medyczny, zaplanować plan opieki, jednocześnie dbając o niezależność pacjenta, dostęp do informacji oraz możliwość wyboru.

Rozwój aplikacji będzie zorientowany na pogłębienie analiz zebranych danych, opracowanie algorytmów tworzenia spersonalizowanych modeli opieki zorientowanych na pacjenta oraz usprawnienie decyzji i diagnoz lekarzy na podstawie zebranych przypadków oraz predykcji zdarzeń.

Projekt iCare powstał na bazie 15 letniego doświadczenia w realizacji systemów telemedycznych w Polsce.Zapotrzebowanie na jak najszersze i najszybsze włączenie usług zdalnych w procedury medyczne wzrosło na całym świecie w związku z sytuacją wywołaną wirusem COVID-19.

Projekt iCare został nagrodzony przez organizację EIT Health za rozwiązanie dla medycyny, przeciwdziałające skutkom pandemii oraz wpisujące się rozwój opieki nad starzejącym się społeczeństwem.

WHO wraz z Europejskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej wydało zalecenia aby jak najszybciej włączyć opiekę paliatywną jako nieodłączną część systemu opieki zdrowotnej. Zgodnie z zaleceniami Rady Europy dla jej członków, należy intensywnie rozwijać i wspierać narodowe strategie wpływające na poprawę jakość osób przewlekle chorych i ich opiekunów.

Aplikacja iCare będzie pierwszą tego typu platforma w Polsce oraz jedną z nielicznych w Europie i na świecie.